Lasy Państwowe

Czy mamy obowiązek podania numeru PESEL?

Zdarza się, ze Nadleśniczy wymaga podania we wniosku o udostępnienie gruntu do poszukiwań numerów PESEL uczestników poszukiwań. Czy to jest zgodne z Zarządzeniem 47 DGLP i innymi przepisami? Należy przyjąć, że nie. PESEL możemy podać co najwyżej, własny, dobrowolnie i osobiście. Skąd więc takie działanie niektórych nadleśnictw? Niestety wynika to z lekkiego zawirowania zapisów Zarządzenia. [...]
Czytaj całość...

Czy mamy obowiązek wpłacić kaucję ?

Jak wielokrotnie informowaliśmy na swoich mediach społecznościowych,  wpłacanie  kaucji przez poszukiwaczy byłoby uzasadnione wyłącznie w przypadku  organizowania przez nas  imprez masowych, zlotów oraz innego rodzaju wydarzeń, w których uczestniczyłoby kilkadziesiąt/kilkaset osób na raz. Wtedy można rzeczywiście mówić o  ryzyku uszkodzeń w gospodarce leśnej, czy nadmiernym zaśmieceniu lasów. Las jest otwarty dla wszystkich. Poszukiwania zabytków oraz [...]
Czytaj całość...

Udostępnienie gruntów a ustawa o lasach.

  Często bywa tak, że w odpowiedzi od Nadleśnictwa, do którego wystąpiliśmy o udostępnienie gruntów pod poszukiwania zabytków oraz innych przedmiotów za pomocą wykrywacza metali otrzymujemy odpowiedź negatywną, a Nadleśnictwo swoją odpowiedź argumentuje w sposób następujący:     Powyższa odmowa wynika z art. 30 ust.1 pkt 3 i 8 ustawy o lasach z dnia 28 [...]
Czytaj całość...

Koniec dzierżaw Lasów do poszukiwań !!!

  Po analizie przesłanych materiałów i dokumentacji oraz naszej opinii prawnej, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zlecił prawnikom Lasów zbadanie zagadnienia i przygotowanie opinii w tej sprawie. Możemy Wam zakomunikować, że udostępnianie przez nadleśnictwa gruntów pozostających w zarządzie PGL LP na cele prowadzenia badań archeologicznych, poszukiwania zabytków i/lub innych przedmiotów metalowych w drodze umowy dzierżawy zawieranej [...]
Czytaj całość...

Wniosek – jak uniknąć błędów?

  Wiele osób zastanawia się jak poprawnie wypełnić wniosek, żeby uniknąć później procedury uzupełnień itp. Jakie błędy są najczęściej popełniane przez samych poszukiwaczy? Z dokumentacji z jaką się do nas zgłaszacie wnioskujemy, że najczęstsze błędy dotyczą błędów formalnych we wnioskach. Chodzi głównie o brak wszystkich danych jakie są określone przez zarządzenie. Poza tym poszukiwacz powinien [...]
Czytaj całość...

Vademecum leśnych poszukiwań

Wiele nadleśnictw ma niezbyt miłe doświadczenia z poszukiwaczami i nie tylko. Pokażmy, że nie jesteśmy niszczycielami i potrafimy we właściwy sposób korzystać z zasobów LP, które są przecież naszym dobrem wspólnym. Poniżej przydatne kompendium wiedzy na ten temat, które jest również elementem szkolenia dla wszystkich członków wstępujących do PZE. VADEMECUM- PDF
Czytaj całość...

Jak poszukiwać w Lasach

Jak poszukiwać w Lasach Państwowych? Niezależnie czego szukamy na terenach Lasów Państwowych, każde poszukiwanie z naruszeniem gruntu będzie wymagało pozyskania zgody właściwego Nadleśnictwa Rozmowy z Lasami zaowocowały w lipcu 2018 r. Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w nowej, przychylnej dla poszukiwaczy formie, które reguluje sposób składania wniosków i pozyskiwania zgód. Uregulowania wewnętrzne Zarządzenie napisane jest [...]
Czytaj całość...

Nadleśnictwa- Baza teleadresowa LP

W Polsce jest 17 Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych i 429 Nadleśnictw. Wniosek na poszukiwania składamy tylko do właściwego Nadleśnictwa. Pełną bazę teleadresową Nadleśnictw znajdziecie tutaj: Baza danych teleadresowych naleśnictw Jeśli chcecie złożyć skargę w związku z odmową kierujcie ją do właściwiej RDLP. RDLP w Białymstoku: https://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/regionalne-dyrekcje-lp/rdlp-w-bialymstoku RDLP w Gdańsku: https://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/regionalne-dyrekcje-lp/rdlp-w-gdansku RDLP w Katowicach: https://www.katowice.lasy.gov.pl/regionalna-dyrekcja-lp RDLP [...]
Czytaj całość...

Głos Lasu – pomocny głos

Wciąż dość często zdarzają się odmowy poszukiwań ze strony Nadleśnictw spowodowane różnymi  argumentami które nie znajdują uzasadnienia w Zarządzeniu DGLP. Jakie mogą być powody odmów omówiliśmy w pierwszym artykule tematu Lasy Państwowe. Jeżeli Wasza odmowa nie jest jednak uargumentowana lub gdy nie wynika z ustawy czy zarządzenia, sprawa nie jest  jeszcze beznadziejna. Można się odwoływać, [...]
Czytaj całość...