" A super cool template for bloggers, photographers and travelers "

Czy mamy obowiązek wpłacić kaucję ?

Jak wielokrotnie informowaliśmy na swoich mediach społecznościowych,  wpłacanie  kaucji przez poszukiwaczy byłoby uzasadnione wyłącznie w przypadku  organizowania przez nas  imprez masowych, zlotów oraz innego rodzaju wydarzeń, w których uczestniczyłoby kilkadziesiąt/kilkaset osób na raz. Wtedy można rzeczywiście mówić o  ryzyku uszkodzeń w gospodarce leśnej, czy nadmiernym zaśmieceniu lasów.

Las jest otwarty dla wszystkich. Poszukiwania zabytków oraz innych przedmiotów za pomocą wykrywacza metali, prowadzi się na rozległych terenach oraz z długoterminowym okresem, dlatego dopilnowanie terenu, na który mamy pozwolenia, tak aby nikt czegoś nie uszkodził gdy nas tam nie ma, jest niemożliwe. Trudno wymagać byśmy brali odpowiedzialność za coś, czego nie zrobiliśmy.

Po przesłaniu kilkudziesięciu wniosków o zmianę decyzji do Nadleśnictw, które warunkowały wydanie pozwolenia opłaceniem obowiązkowych zwrotnych kaucji, wspólnie z kilkoma poszukiwaczami postanowiliśmy przesłać zapytanie do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych o zasadność wymagania kaucji.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w  piśmie GD.910.2.2022 z dnia 08.11.2022 roku  rekomenduje niepobieranie kaucji przez Nadleśnictwa w celu udostępnienia gruntów pod poszukiwania zabytków oraz innych przedmiotów. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wskazuje jednocześnie, że nie ma obecnie skarg na szkodliwą działalność poszukiwaczy i konieczności usuwania ewentualnych skutków poszukiwań.