Lasy Państwowe

ODMOWY/DZIERŻAWY/POMOC

Czy mamy obowiązek podania numeru PESEL?

Zdarza się, ze Nadleśniczy wymaga podania we wniosku o udostępnienie gruntu do poszukiwań numerów PESEL uczestników poszukiwań. Czy to jest zgodne z Zarządzeniem 47 DGLP i innymi przepisami? Należy przyjąć, że nie. PESEL możemy podać co najwyżej, własny, dobrowolnie i osobiście. Skąd więc takie działanie niektórych nadleśnictw? Niestety wynika to z lekkiego zawirowania zapisów Zarządzenia. [...]
Czytaj całość...

Czy mamy obowiązek wpłacić kaucję ?

Jak wielokrotnie informowaliśmy na swoich mediach społecznościowych,  wpłacanie  kaucji przez poszukiwaczy byłoby uzasadnione wyłącznie w przypadku  organizowania przez nas  imprez masowych, zlotów oraz innego rodzaju wydarzeń, w których uczestniczyłoby kilkadziesiąt/kilkaset osób na raz. Wtedy można rzeczywiście mówić o  ryzyku uszkodzeń w gospodarce leśnej, czy nadmiernym zaśmieceniu lasów. Las jest otwarty dla wszystkich. Poszukiwania zabytków oraz [...]
Czytaj całość...

Udostępnienie gruntów a ustawa o lasach.

  Często bywa tak, że w odpowiedzi od Nadleśnictwa, do którego wystąpiliśmy o udostępnienie gruntów pod poszukiwania zabytków oraz innych przedmiotów za pomocą wykrywacza metali otrzymujemy odpowiedź negatywną, a Nadleśnictwo swoją odpowiedź argumentuje w sposób następujący:     Powyższa odmowa wynika z art. 30 ust.1 pkt 3 i 8 ustawy o lasach z dnia 28 [...]
Czytaj całość...

Koniec dzierżaw Lasów do poszukiwań !!!

  Po analizie przesłanych materiałów i dokumentacji oraz naszej opinii prawnej, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zlecił prawnikom Lasów zbadanie zagadnienia i przygotowanie opinii w tej sprawie. Możemy Wam zakomunikować, że udostępnianie przez nadleśnictwa gruntów pozostających w zarządzie PGL LP na cele prowadzenia badań archeologicznych, poszukiwania zabytków i/lub innych przedmiotów metalowych w drodze umowy dzierżawy zawieranej [...]
Czytaj całość...

Głos Lasu – pomocny głos

Wciąż dość często zdarzają się odmowy poszukiwań ze strony Nadleśnictw spowodowane różnymi  argumentami które nie znajdują uzasadnienia w Zarządzeniu DGLP. Jakie mogą być powody odmów omówiliśmy w pierwszym artykule tematu Lasy Państwowe. Jeżeli Wasza odmowa nie jest jednak uargumentowana lub gdy nie wynika z ustawy czy zarządzenia, sprawa nie jest  jeszcze beznadziejna. Można się odwoływać, [...]
Czytaj całość...

Dzierżawy w Lasach

Jednym z problemów związanych z poszukiwaniami na terenach Lasów Państwowych są dzierżawy stosowane przez niektóre nadleśnictwa, co wielokrotnie z racji dużych kosztów, uniemożliwiało Wam poszukiwania. Dzierżawy dotyczą głównie nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnych Lasów Państwowych we Wrocławiu ale zdarzają się one również w innych regionach- Katowice, Kraków. Uważamy, że dzierżawy w przypadku poszukiwań nie są [...]
Czytaj całość...