Koniec dzierżaw Lasów do poszukiwań !!!

 

Po analizie przesłanych materiałów i dokumentacji oraz naszej opinii prawnej, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zlecił prawnikom Lasów zbadanie zagadnienia i przygotowanie opinii w tej sprawie. Możemy Wam zakomunikować, że udostępnianie przez nadleśnictwa gruntów pozostających w zarządzie PGL LP na cele prowadzenia badań archeologicznych, poszukiwania zabytków i/lub innych przedmiotów metalowych w drodze umowy dzierżawy zawieranej pomiędzy nadleśnictwem a podmiotem, który ma prowadzić te działania uznano oficjalnie za całkowicie sprzeczne z zapisami Zarządzenia nr 47 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 lipca 2018 r.

Tym, którzy mają podpisane takie umowy radzimy zwrócić się do nadleśnictw z wnioskiem o rozwiązanie obowiązujących umów dzierżawy i zwrot pobranych środków. Wniosek ten należy uzasadnić pismem p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Józefa Kubicy, podając jego sygnaturę, datę i zasadniczą treść. Można też do wniosku załączyć całe pismo.

Maciej Dobrowolski

1 Comment

Comments are closed.