Wniosek – jak uniknąć błędów?

 

Wiele osób zastanawia się jak poprawnie wypełnić wniosek, żeby uniknąć później procedury uzupełnień itp.
Jakie błędy są najczęściej popełniane przez samych poszukiwaczy?

Z dokumentacji z jaką się do nas zgłaszacie wnioskujemy, że najczęstsze błędy dotyczą błędów formalnych we wnioskach. Chodzi głównie o brak wszystkich danych jakie są określone przez zarządzenie. Poza tym poszukiwacz powinien umieć określić, czego zamierza szukać? Jeśli poszukujesz zabytków napisz to, jeśli poszukujesz meteorytów, czy śladów II WŚ też to napisz. Nie pisz w uzasadnieniu, że poszukujesz wszystkich przedmiotów metalowych bo możesz się kojarzyć nadleśniczemu bardziej ze złomiarzem niż prawdziwym pasjonatem, hobbystą, a to na pewno nie wzbudza zaufania. Częstym błędem we wniosku jest zbyt krótki czas przyjęty przez poszukiwacza na prowadzenie poszukiwań. Zważywszy na to ,że na odpowiedź nadleśniczego czekamy najczęściej 30 dni i często jeszcze trzeba coś uzupełnić lub odwołać się od odmowy często się zdarza, że zanim w ogóle dojdziemy do jakiegoś porozumienia kończy nam się wnioskowany czas. Nie ma sensu zatem wnioskować o 3 miesiące poszukiwań . Określmy od razu rok czy nawet dłużej, bo teoretycznie nie ma ograniczeń czasowych w zarządzeniu- choć obecnie niektóre Nadleśnictwa za sprawą nacisków ze strony WUOZów lubią nam ten czas ograniczać. Nie przesadzajmy ze zbyt długim terminem ani z wielkością obszaru poszukiwań, rzadko które nadleśnictwa wyraża też zgodę na cały swój teren.
Pamiętajmy też o innych poszukiwaczach. Choć powodem odmowy nie powinno być, to że już na danym terenie ktoś prowadzi takie poszukiwania, to jednak jeśli jest tam zbyt dużo poszukujących Nadleśniczy może wprowadzić ograniczenia ze względu na obawę o zbytnie eksplorowanie terenów.
Częstym błędem jest brak zaznaczenia interesujących nas obszarów na załączonych mapach (nie wystarczy podać numeru działek trzeba je też zaznaczyć na mapie). Niepotrzebnie podajemy szczegóły dotyczące naszych wykrywaczy i szpadli. Leśniczy chce jedynie wiedzieć czy będziesz poszukiwał za pomocą jakiś dużych urządzeń i czy przypadkiem zamiast szpadelka nie użyjesz koparki. W związku z tym należy padać tylko rodzaj sprzętu a nie markę czy model.

Opis przedstawia krok po kroku jak stworzyć poprawny wniosek w 10 punktach wymaganych zarządzeniem, bez pisania zbędnych szczegółów i elaboratów.

1. Imię i nazwisko osoby wnioskującej lub nazwa organizacji:
Tutaj wpisz swoje imię i nazwisko lub nazwę organizacji, którą reprezentujesz.

2. Adres wnioskodawcy lub siedziby organizacji wnioskującej:
Tutaj wpisz swój adres zameldowania lub zamieszkania (dobrze żeby był zgodny z dowodem osobistym ). Jeśli podajesz adres inny niż w dowodzie to dopisz uwagę, że jest to adres do korespondencji. Jeśli występujesz jako organizacja to podaj adres siedziby organizacji i/lub adres do korespondencji (jeśli różni się od adresu siedziby)

3. Przewidywany zakres i sposób prowadzenia prac:
Tutaj wypisz na jakich oddziałach leśnych chcesz prowadzić swoje poszukiwania oraz opisz w jaki sposób będziesz prowadzić prace poszukiwawcze. Głównie chodzi o opisanie czy będą to poszukiwania punktowe w miejscach pojawienia się sygnału czy może badania na większych połaciach powierzchni wymagające zdjęcia wierzchniej warstwy humusu na badanych powierzchniach. Opisz też sposób prowadzenia prac, a więc czy po stwierdzeniu sygnału od razu będziesz dokonywał punktowego wykopu i po odnalezieniu przedmiotu natychmiast będziesz usuwać uszkodzenie gleby poprzez zasypanie i zamaskowanie ściółką, czy odkrywki lub powierzchnie badawcze będą odsłonięte przez dłuższy czas i uporządkowane dopiero po zakończeniu badań, np. po dwóch – czterech tygodniach. Również punktowe odkrywki mogą być odsłonięte przez dłuższy, czas jeśli przedmiotem Twoich poszukiwań są duże przedmioty spoczywające na głębokości wymagającej wykonania sporego wykopu, którego nie będziesz w stanie zasypać i uporządkować w ciągu jednego dnia. Ważne żeby to opisać zgodnie z Twoimi prawdziwymi zamierzeniami.

4. Harmonogram prac:
Tutaj podaj harmonogram planowanych przez Ciebie prac poszukiwawczych. Przede wszystkim należy podać okres, w którym chcesz prowadzić prace poszukiwawcze. Nie podawaj zbyt krótkiego okresu bo jeśli znajdziesz ciekawe obiekty i będziesz chciał dłużej poszukiwać to konieczne będzie ponowne składanie wniosku. Napisz wniosek na okres roku albo dwóch. Jeśli przed czasem definitywnie zakończysz poszukiwania na terenie objętym pozwoleniem to możesz, a nawet powinieneś, powiadomić o tym Nadleśnictwo. Lepiej jednak samemu zgłosić zakończenie prac niż co dwa miesiące występować o nowe pozwolenie. Jeśli jesteś w stanie określić w jakim okresie będziesz poszukiwać na poszczególnych fragmentach wnioskowanego obszaru lub Twoje prace będą polegać na wstępnych pracach poszukiwawczych na całym obszarze w celu określenia ciekawych fragmentów a potem dokładnym badaniu drobniejszych obszarów to opisz to. Nawet jak w chwili składania wniosku nie wiesz jeszcze jakie obszary będą podlegały szczegółowym poszukiwaniom. Ważne żeby przedstawić jaki jest Twój plan działania.

5. Wskazanie rodzaju urządzeń oraz narzędzi, które będą wykorzystywane do
prowadzenia prac:

Tutaj opisz jakimi narzędziami będziesz prowadzić poszukiwania. Nie musisz podawać modeli ani numerów wykrywaczy ani marki szpadla. Podaj po prostu, że będziesz poszukiwać przy użyciu ręcznego wykrywacza metali, saperki lub szpadla, małej łopatki ogrodniczej. Leśnikom chodzi o stwierdzenie na tej podstawie jakiego rodzaju uszkodzenia gleby i ewentualnie drzewostanu mogą
być spowodowane Twoimi działaniami. Możesz też napisać, że poszukiwania będą prowadzone przy użyciu ramowego wykrywacza lub georadaru oraz małej koparki lub spychacza w celu zdjęcia wierzchniej warstwy humusu. Wtedy leśnicy spodziewają się większych uszkodzeń terenu i zapewne poproszą o dokładniejsze uzasadnienie prowadzenia takich poszukiwań.

6. Przewidywany rodzaj uszkodzeń na gruntach nadleśnictwa który może mieć miejsce
w związku z przeprowadzanymi pracami:

Ten punkt jest bardzo związany z poprzednim. Opisz dokładnie jaką ingerencję w grunt zamierzasz prowadzić. Czy będą to małe dołki wykopane saperką i zasypywane natychmiast po odnalezieniu przedmiotu czy głębokie wykopy po duże przedmioty czy powierzchniowe odkrywki ze zdjęciem humusu o powierzchni kilkunastu lub kilkudziesięciu metrów kwadratowych.

7. Opis sposobów i technik uporządkowania terenu na gruntach udostępnionych przez
Nadleśnictwo po zakończeniu prac:

Tutaj opisz w jaki sposób będziesz porządkował teren po zakończeniu poszukiwań. Dobrym sposobem prowadzenia prac jest usunięcie w pierwszej kolejności ściółki jednak w taki sposób aby została ona złożona w pobliżu miejsca odkrywki a nie rozsypana po całej okolicy. Później, na oddzielną kupkę powinien zostać zdjęty humus (warto dowiedzieć się co to takiego – nie chodzi
o pastę z ciecierzycy dostępną na stoiskach ze zdrową żywnością), następnie wybierana na oddzielną kupkę jest gleba mineralna. Po odnalezieniu przedmiotu teren należy porządkować w oddzielnej kolejności a więc wykop zasypujemy wybraną glebą mineralną, po lekkim ubiciu (wystarczy butem) zasypujemy to odłożonym humusem a na koniec przysypujemy zdjętą wcześniej warstwą ściółki. Tak uporządkowane miejsce wykopu jest praktycznie niewidoczne natychmiast po zakończeniu prac a w ciągu kilku dni nawet ty sam nie będziesz w stanie odnaleźć miejsca wykopu. Dlatego przydają się pomiary współrzędnych GPS miejsc odnalezionych przedmiotów. Jeśli w ten sposób opiszesz sposób prowadzenia prac i uporządkowania terenu to na pewno spotkasz się z przychylniejszym podejściem leśników.

8. Listę osób biorących udział w pracach:
Tutaj sprawa jest oczywista.

9. Uzasadnienie wnioskodawcy:
Nie pisz, że chcesz zbawiać Świat i „ratować” przedmioty, które i tak zgniją w ziemi. Nie pisz, że twoje uszkodzenia gleby nie będą większe niż zryta przez dziki ziemia albo uszkodzenia od wycinki i wywozu drewna lub orki pod nowy las. Pamiętaj, że większość leśników to ludzie po studiach, czytający, znający prawo, mający różne, często bardzo ciekawe, zainteresowania. Więc wysil się i opisz jakie są Twoje zainteresowania, dlaczego chcesz szukać akurat w tym miejscu. Spróbuj najpierw poznać historię okolicy – będą z tego same pożytki. Ty lepiej poznasz historię i będziesz miał sensowne uzasadnienie poszukiwań. Leśnik będzie widział, że interesuje Cię prawdziwa historia a nie chcesz biegać po lesie ze szpadlem tylko po to żeby zdobyć kolejne fanty. Leśnicy często bardzo dobrze znają historię swoich terenów, znają różne historie i „legendy”, którymi prawdopodobnie się z Tobą podzielą, jeśli tylko zobaczą, że faktycznie interesuje Cię historia. Napisz co zamierzasz zrobić ze znalezionymi przedmiotami. Nie chodzi o wskazywanie porozumienia z muzeum. Po prostu opowiedz coś wiarygodnego. Zalecamy zamieścić dodatkową informację o tym, że: działania nasze polegające na poszukiwaniu zabytków i/lub innych przedmiotów metalowych z naruszeniem gruntu nie spowodują wyłączenia gruntów leśnych z produkcji oraz kolizji z celami i zadaniami gospodarki leśnej. Warto również zawrzeć informację, że działania te nie są komercyjne i nie osiągamy z tego tytuły żadnego dochodu.

10. Lista załączników:
Tutaj należy załączyć przede wszystkim mapę z zaznaczonym obszarem poszukiwań. Do wniosków do Lasów najlepiej skorzystać z map BDL.

 

Joanna Kaferska-Kowalczyk

Formularze wniosków do pobrania: