Głos Lasu – pomocny głos

Wciąż dość często zdarzają się odmowy poszukiwań ze strony Nadleśnictw spowodowane różnymi  argumentami które nie znajdują uzasadnienia w Zarządzeniu DGLP. Jakie mogą być powody odmów omówiliśmy w pierwszym artykule tematu Lasy Państwowe.

Jeżeli Wasza odmowa nie jest jednak uargumentowana lub gdy nie wynika z ustawy czy zarządzenia, sprawa nie jest  jeszcze beznadziejna. Można się odwoływać, trzeba jednak zastosować odpowiednie argumenty i różne „pomoce”.

W rozmowach w DGLP zwróciliśmy już  w 2019 r. uwagę, że nie wszyscy Nadleśniczy właściwie interpretują zapisy zarządzenia, a wymagając w pierwszej kolejności pozwolenia konserwatora, wychodzą zbyt często poza obręb kompetencji związanych z oceną wpływu prowadzonych poszukiwań na gospodarkę leśną i przyrodę. Ze strony Wydziału Społecznych Funkcji Lasu pojawiła się propozycja powstania artykułu, który przybliżyłby pracownikom leśnym ideę zarządzenia oraz przedstawił poszukiwaczy w nieco lepszym świetle. Wkrótce w  Głosie Lasu, wewnętrznym branżowym miesięczniku Lasów Państwowych, ukazał się bardzo potrzebny, naprawdę dobrze  napisany artykuł o zasadach prowadzenia poszukiwań z wykrywaczem metali na terenach leśnych. Artykuł naprawdę fajnie tłumaczy kolejność uzyskiwania pozwoleń i w bardzo przystępny sposób omawia różne aspekty prawne związane z poszukiwaniami w lasach. Kiedy Nadleśniczy może wydać pozwolenie a kiedy na pewno tej zgody nie powinien wydać.

Materiał okazał się bardzo pomocny dla Nadleśniczych w zrozumieniu naszej pasji, ponieważ wielu z nich nie miało jeszcze  zbytnich doświadczeń z poszukiwaniami a czasem przyznają szczerze, że w ogóle nie znają Zarządzenia 47 i nie wiedzą jak wydać taką zgodę. Wielokrotnie artykuł załączony do naszego odwołania sprawił, że  Nadleśniczy ponownie przeanalizował wniosek i zmienił zdanie wydając ostatecznie zgodę.

Jeżeli Nadleśniczy wymaga od Ciebie w pierwszej kolejności pozyskania zgody WKZ posłuż się wzorem pisma poniżej, wstawiając swoje dane i dołącz do niego dodatkowo artykuł z Głosu Lasu.

 

Joanna Kaferska-Kowalczyk

1 Comment

  • Andrzej Maniak

    Pytanie: Czy można ubiegać się od LP na terenie parku krajobrazowego na zezwolenie na poszukiwania przedmiotów nie archeologicznych przy użyciu urządzeń elektronicznych ?

    18 grudnia, 2021 - 4:12 pm

Comments are closed.