Nadleśnictwa- Baza teleadresowa LP

W Polsce jest 17 Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych i 429 Nadleśnictw.
Wniosek na poszukiwania składamy tylko do właściwego Nadleśnictwa.

Pełną bazę teleadresową Nadleśnictw znajdziecie tutaj:

Jeśli chcecie złożyć skargę w związku z odmową kierujcie ją do właściwiej RDLP.

RDLP w Białymstoku:

https://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/regionalne-dyrekcje-lp/rdlp-w-bialymstoku

RDLP w Gdańsku:

https://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/regionalne-dyrekcje-lp/rdlp-w-gdansku

RDLP w Katowicach:

https://www.katowice.lasy.gov.pl/regionalna-dyrekcja-lp

RDLP w Krakowie:

https://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/regionalne-dyrekcje-lp/rdlp-w-krakowie

RDLP w Krośnie:

https://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/regionalne-dyrekcje-lp/rdlp-w-krosnie

RDLP w Lublinie:

https://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/regionalne-dyrekcje-lp/rdlp-w-lublinie

RDLP w Łodzi:

https://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/regionalne-dyrekcje-lp/rdlp-w-lodzi

RDLP w Olsztynie:

https://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/regionalne-dyrekcje-lp/rdlp-w-olsztynie

RDLP w Pile:

https://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/regionalne-dyrekcje-lp/rdlp-w-pile

RDLP w Poznaniu:

https://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/regionalne-dyrekcje-lp/rdlp-w-poznaniu

RDLP w Radomiu:

https://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/regionalne-dyrekcje-lp/rdlp-w-radomiu

RDLP w Szczecinie:

https://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/regionalne-dyrekcje-lp/rdlp-w-szczecinie

RDLP w Szczecinku:

https://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/regionalne-dyrekcje-lp/rdlp-w-szczecinku

RDLP w Toruniu:

https://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/regionalne-dyrekcje-lp/rdlp-w-toruniu

RDLP w Warszawie:

https://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/regionalne-dyrekcje-lp/rdlp-w-warszawie

RDLP we Wrocławiu:

https://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/regionalne-dyrekcje-lp/rdlp-we-wroclawiu

RDLP w Zielonej Górze:

https://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/regionalne-dyrekcje-lp/rdlp-w-zielonej-gorze

 

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Grójecka 127

02-124 Warszawa

tel. 22 58 98 100

faks 22 58 98 171

sekretariat@lasy.gov.pl