" A super cool template for bloggers, photographers and travelers "

Jakie mapy do wniosku?

Ostatnio pojawiło się sporo  zamieszania z mapami za sprawą nowych wytycznych dla WUOZ-ów. Wciąż padają pytania jakie mapy można załączać do wniosku, a jakich na pewno urząd nie przyjmie.

W przepisach związanych z poszukiwaniami nic się nie zmieniło. Rodzaj map w pierwszej kolejności reguluje § 10 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia wymagając załączenia do wniosku na poszukiwania mapy topograficznej w skali 1:10 000 lub większej lub prezentacji kartograficznej bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k), o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 276 ze zm.). Ministerstwo zwróciło jednak uwagę, że: „map topograficznych, stanowiących załącznik do wniosku, nie można pobrać z portali internetowych opatrzonych zastrzeżeniem, że mapy dostępne na tym portalu internetowym mają jedynie charakter poglądowy i nie mogą zostać wykorzystane do celów administracyjnych (np. geoportal.gov.pl, bdl.lasy.gov.pl)” . Z tym ostatnim będziemy jeszcze polemizować, ponieważ nie do końca zgadzamy się z  wyłączeniem tego źródła danych.

Mapy topograficzne należy pobrać ze źródeł oficjalnych dopuszczających ich wykorzystanie w celach administracyjnych i są to Wojewódzkie Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, lub strona Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii- https://pzgik.geoportal.gov.pl/imap/. Można zamówić mapę w wersji elektronicznej do wydruku, lub w postaci papierowej.

Uwaga!

Bardzo poważnym minusem jest to, że  mapa topograficzna nie zawiera danych ewidencyjnych gruntów, trudno na niej zaznaczyć precyzyjnie obszar poszukiwań. Taki rodzaj mapy jest więc mało przydatny do naszych celów.

Na szczęście rozporządzenie dopuszcza również załączenie prezentacji kartograficznej obiektów topograficznych BDOT10k. Dane takie można pobrać w tych samych ośrodkach co mapę topograficzną.

Uwaga!

Prezentacje kartograficzne obiektów topograficznych BDOT10k można pobrać również samodzielnie z Geoportalu, ponieważ są to dane, które zostały udostępnione do powszechnego użytku, w związku ze zmianą przepisów, 31 lipca 2020 r. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne  dotyczących nieodpłatnego udostępniania materiałów danych i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zasady korzystania z map topograficznych i prezentacji obiektów kartograficznych BDOT10k w jasny i przystępny sposób wytłumaczył Główny Geodeta Kraju w piśmie z dnia 22 lutego 2021 r. skierowanym do Departamentu Ochrony Zabytków.

„Na podstawie obowiązujących od 31 lipca 2020 r. przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, dane z baz danych obiektów topograficznych BDOT10k, są udostępniane nieodpłatnie do samodzielnego pobierania, bez konieczności składania wniosku i bez konieczności wydawania licencji (art. 40 ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne). Dane te mogą być wykorzystywane w dowolnej formie i do dowolnych celów, bez jakichkolwiek ograniczeń. Wszystkie dane do pobierania udostępnione są w serwisie www.geoportal.gov.pl, w grupie warstw: Dane do pobrania”.

„Nieodpłatne udostępnianie materiałów zasobu na podstawie art. 40a ust. 2
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nie dotyczy map topograficznych, które zarówno
w postaci elektronicznej, jak i w postaci analogowej – są udostępniane na wniosek i na zasadach
określonych w wymienionej ustawie. Uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości
wykorzystania tych map określa licencja, wydawana przez organ udostępniający mapy.
Mapy topograficzne są także prezentowane na stronie www.geoportal.gov.pl, jednakże
w takiej postaci są one dostępne nieodpłatne wyłącznie w zakresie usługi przeglądania”.

Jeszcze do niedawna  mapy topograficzne i prezentacje obiektów topograficznych (oraz wiele innych danych) traktowane były jednakowo i można z nich było korzystać wyłącznie w zakresie usługi przeglądania, o czym wspomina wcześniejsze pismo GGK do DOZ-u w 2018 r.

Te dwa pisma mogą Ci się przydać gdy jakiś oporny urząd nadal nie będzie chciał przyjąć przygotowanej przez Ciebie prezentacji BDOT10k z Geoportalu.

Jak zamawiać mapy topograficzne i w jaki sposób przygotowywać samemu prezentacje BDOT10k dowiesz się w tutorialach.

 

Joanna Kaferska-Kowalczyk

1 Comment

  • Wiktor

    Witam, czy mapa którą dostałem na umowie od nadleśnictwa będzie odpowiadać do WKZ ?

    23 lutego, 2022 - 7:04 pm

Comments are closed.