Poradnik jak opracować mapy do Lasów Państwowych z wykorzystaniem portalu BDL

Mapę obszarów leśnych opracowujemy przy pomocy portalu mapowego Lasów Państwowych pod adresem: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy#

Poradnik jak przetworzyć oddziały leśne na działki ewidencyjne.

Jeżeli Nadleśnictwo, w swoim pozwoleniu wpisało Ci numery działek ewidencyjnych, możesz przejść do pkt. 4

W przygotowaniu

 

Strony oraz aplikacje, niezbędne do przetworzenia oddziałów leśnych na działki ewidencyjne.
https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy#

https://geoportal360.pl/map/

 

 

Poradnik jak przygotować mapy poszukiwań do wniosku dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przy pomocy narzędzia QGIS

 

Program Qgis można pobrać, z poniższego źródła :

https://qgis.org/pl/site/forusers/download.html

 

Link do Usługi Geoportal- baza danych bdot10k :

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/BDOT10k?request=getCapabilities&service=WMTS

Mapę zaopatrujemy w poniższą informację :

„BDOT10K wykonano za pomocą aplikacji QGIS zgodnie z art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. h Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Mapa musi zawierać takie informacje jak :
1) Skala
2) Metryczka
3) Strzałka Północy
4) Tabelę Atrybutów
5) Tekst, o źródle mapy oraz podstawę prawną 

Jeżeli nasza Mapa, posiada wszystkie niezbędne elementy,  możesz ją  wydrukować na domowej drukarce lub zlecić wydruk na ploterze w przypadku większych formatów i w formie papierowej dołączyć do wniosku. Mapę możesz także przesłać do WUOZ w formie elektronicznej w formacie pdf. Druga opcja jest bardziej zalecana z uwagi na wygodę stosowania, oszczędność czasu i pieniędzy.

Poradnik jak przygotować mapę, gdy mamy wyłączenia przez nadleśnictwo

Link do usługi bdl w programie QGIS :
https://mapserver.bdl.lasy.gov.pl/ArcGIS/services/WMS_BDL/mapserver/WMSServer
instalujemy tak samo, jak usługę map bdot10k