" A super cool template for bloggers, photographers and travelers "

Analiza prawna wad ustawy o zabytkach- według Fundacji Thesaurus

Poniżej przedstawiam link do ciekawego opracowania Fundacji Thesaurus na temat wad Ustawy o Zabytkach i Opiece nad Zabytkami 2003 r.
Dokument powstał w grudniu 2012 ale nie doczekał się żadnej reakcji ze strony ministerstwa.
Całość ma ponad sto stron dlatego udostępniamy link do pobrania materiału.
Prezentujemy jedynie dwie strony ze wstępu ,które zapowiadają zawartość tego opracowania.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbip.kprm.gov.pl%2Fdownload%2F75%2F13209%2FRM-10-21-13lobbing.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2pu9PRODLarNqM7RAA3T-JhjdX3wmiAcmsVvEBmLF0QFlZDzCjIuf7Nwc&h=AT30m-8YUzvrNq0Er02yJd0JswIkD1oYFOBUtGQF4Nn6lmCwm0EHhIDIvRIGz2fSIeT27noA2DfjkZbjnzEZxB6Fa6Mo9Rvn5h_Kc4UpBu1kNH4mWgEGmiCAguhQepcGJSw