Category: POSZUKIWANIA W POLSCE

Osoby małoletnie a poszukiwanie zabytków

Bardzo często pytacie czy osoba niepełnoletnia może prowadzić samodzielnie poszukiwania? Czy może złożyć wniosek na poszukiwania zabytków? Zgodnie z przepisem art. 11 Kodeksu cywilnego pełną zdolność do czynności prawnych posiadają osoby pełnoletnie, czyli takie które ukończyły 18 rok życia. Osoby takie mogą dokonywać czynności prawnych samodzielnie. W postępowaniu administracyjnym stronami mogą być także osoby fizyczne, [...]
Czytaj całość...